INKON Sverige AB projekterar elinstallationerna för ombyggnad av The Brick där kontorslokaler blir 350 nya bostäder.

INKON Sverige AB projekterar elinstallationerna för ombyggnad av The Brick där kontorslokaler blir 350 nya bostäder.

INKON Sverige AB har fått förtroendet att delta i bostadsprojektet The Brick, i vilket före detta kontorslokaler omvandlas till bostäder. INKON ska projektera elinstallationerna för ombyggnaden. 

Det är LM Ericssons välkända före detta huvudkontorsbyggnad, längs Essingeleden i Hägersten i Stockholm, som ska byggas om till cirka 350 bostäder med tillhörande verksamhets-, samlings-, och allmänna ytor.

”Vi är väldigt glada att INKON Sverige AB ska genomföra projekteringen av elinstallationerna”, säger Magnus Tholin, VD INKON Sverige AB.