INKON Sverige AB startades i Augusti 2016, men har redan flera intressanta projekt runt om i Sverige
Vi har många års erfarenhet från branschen och har arbetat i alla typer av projekt.
Alltifrån småhusbyggnationer till stora projekt såsom sjukhus, skolor och byggnation av infrastruktur.


Vi har kompetenser för att ta hand om många delar i ett projekt såsom:

  • Kalkyler i budgetering, systemhandlingsskede och uppföljning.
  • Anbudskalkyler på detaljnivå för installatörer.
  • Projektering i föreskrivande led, AB.
  • Projektering av totalentreprenader åt installatörer, ABT.
  • Installationssamordning, projektledning
  • Besiktningar


Att utföra alla våra uppdrag i samråd och samförstånd med kunden ser vi som det viktigaste
i vår verksamhet.


För att uppnå rätt kvalitet i alla delar i projektet så krävs det att vi på INKON har
en dialog i alla skeden och att exempelvis projekteringen sker med samma tolkning som
den installatören har gjort i anbudsskedet.