VLC1810 Viared VLC 1810, Nybyggnad av logistikanläggning Borås Stad, Viareds LC AB

VLC1810

INKON har ansvarat för förfrågningshandlingar, kontrolluppdrag samt besiktningar av EL, säkerhet och brandlarm.

Byggnaden är ca 25 000 kvm och är uppförd som ett höglager med tillhörande kontor samt lagerbutik.