Kontakta oss för mer information.

Inget projekt är för litet eller för stort. Vi kan ta hand om era:

 • Anbudskalkyler på detaljnivå för installatörer
  Vi tar in offerter på alla typer av material
  Tar fram exakta mängdberäkningar för material och arbetskostnad
  Presenterar ett underlag för er där vi redovisar brister i handlingen samt de tolkningar som vi har gjort
 • Projektering i föreskrivande led, AB - ABT
  Vi tar fram det underlag som anger rätt nivå
  Vare sig ni vill driva projektet som en AB eller ABT
 • Projektering av totalentreprenader åt installatörer, ABT
 • Vi tar fram kompletta installations
 • Installationssamordning, projektledning
 • Besiktningar
  Säkerhetsbesiktningar och entreprenadbesiktningar
 • Kalkyler i budget- och systemhandlingsskede
  Uppföljningar av projekt, efterkalkyler, ÄTA-hantering mm