På INKON Sverige AB utför vi anbuds- budget- och systemhandlingskalkyler för alla typer av anläggningar, såväl ombyggnationer som nybyggnationer.

Med hjälp av vår långa erfarenhet vad gäller installationer, våra kompetenta, erfarna och kundorienterade medarbetare samt vår nära samarbete med kunden

kan vi försäkra oss om att vår kund får en exakt kalkyl.

 

Vi skall erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar utifrån de förutsättningar som gäller för varje unikt projekt.

Vi tar fram offerter för Ställverk, centraler, säkerhetsanläggningar, armaturer mm och ser till att

installatören eller byggherren har den bästa lösningen med i sin kalkyl.

 

Vi gör kalkyler för utförandeentreprenader och totalentreprenader  samt diskuterar fram en

 

Vår mångåriga erfarenhet från alla led i branschen gör att vi är väl insatta i kundens verksamhet och anpassar oss till de unika förutsättningar som gäller i varje projekt.