På INKON Sverige AB utför vi projekteringar av alla typer av anläggningar, såväl ombyggnationer som nybyggnationer.

Med hjälp av vår långa erfarenhet vad gäller installationer, våra kompetenta, erfarna och kundorienterade medarbetare samt vår nära samarbete med kunden

kan vi försäkra oss om att vår kund får den rätta lösningen för varje typ av projekt.

 

Vi skall erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar utifrån de förutsättningar som gäller för varje unikt projekt.

I varje del av projektering skall vi se till att det vi projekterar är rätt för installatören men såklart även för byggherren.

Vår mångåriga erfarenhet från alla led i branschen gör att vi är väl insatta i kundens verksamhet och anpassar oss till de unika förutsättningar som gäller i varje projekt.